Wat is kindermishandeling?


Kindermishandeling is elke vorm van emotioneel, fysiek of seksueel geweld tegen minderjarigen.
Het is een ruim begrip en komt voor in verschillende vormen:

  • Lichamelijke verwaarlozing of mishandeling
  • Emotionele verwaarlozing of mishandeling
  • Seksueel misbruik
  • Institutionele en structurele mishandeling