Cijfers


In 2012 kreeg het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling West-Vlaanderen 1049 meldingen.
In deze 1049 meldingen werden er in totaal 1594 kinderen gemeld.
Gemiddeld kwamen er ruim 4 meldingen per werkdag binnen op het centrum.

Gemelde problematieken:        

 • lichamelijke mishandeling: 16 %
 • lichamelijke verwaarlozing: 16 %
 • emotionele mishandeling: 12 %
 • emotionele verwaarlozing: 9 %
 • intra-familiaal seksueel misbruik: 10 %
 • extra-familiaal seksueel misbruik:  3 %
 • seksueel misbruik, onbekend intra/extra: 3 %
 • risicosituatie: 17 %
 • onduidelijke/andere problematiek: 7 %
 • verwerking tgv. vroegere verwaarlozing: 2 %
 • grensoverschrijdend gedrag door de minderjarige zelf: 5 %