Gevolgen


Kindermishandeling kan ernstige gevolgen hebben op de ontwikkeling van een kind.
Een kind is voor zijn ontwikkeling zowel geestelijk als lichamelijk afhankelijk van de zorg van zijn ouders en/of andere volwassenen. Deze afhankelijkheid is des te groter naarmate het kind jonger is. Hoe ouder het kind wordt hoe meer de omgeving ook een invloed heeft.

Hoe beter de lichamelijke en emotionele zorg van de ouder voor het kind, des te groter de kans tot een evenwichtige ontwikkeling. Het kind ontwikkelt daardoor een basisvertrouwen in zichzelf alsook in de ander.

Kindermishandeling kan dit basisvertrouwen aantasten. De buitenwereld wordt daardoor als vijandig ervaren en dit verstoort de sociale omgang met anderen. 

Niet elk kind lijdt evenveel onder de gevolgen van kindermishandeling. 

De ernst van de gevolgen zijn onder meer afhankelijk van:  

  • de leeftijd waarop de mishandeling aanvat: hoe jonger het kind des te afhankelijker het is en des te minder het beschikt over eigen geestelijke en lichamelijke mogelijkheden om zich te verdedigen.
  • de ernst van de feiten 
  • de betekenis die deze feiten voor het kind gekregen hebben
  • de duur van de mishandeling
  • de plicht op geheimhouding 
  • de impact op de hechting van het kind
  • de graad van verwantschap en de emotionele band met de pleger


De gevolgen kunnen zich uiten op diverse terreinen (lichamelijk, emotioneel, gedrag): zie signalen.

Beschermend  kan zijn dat het kind steun ervaart.
Die steun kan er zijn vanuit de onmiddellijke omgeving: een broer, een vriend(in), een ouder, een grootouder, een leerkracht ...
Ook de hulp van een hulpverlener die het opneemt voor het lot van het kind en vanuit zijn positie poogt te helpen, kan een wezenlijk verschil maken.
Steun vanuit de directe omgeving en een professionele interventie, kort nadat de mishandeling aan het licht wordt gebracht, kan erg belangrijk zijn voor het vermijden van ernstige lange termijn gevolgen.