Historiek
 

 • 1970: eerste bureaus vertrouwensartsen in Nederland
 • 1979: eerste vertrouwensartscentrum in Vlaanderen (Antwerpen)
 • 1987: besluit Vlaamse Regering tot oprichting van één Centrum voor Hulpverlening inzake Kindermishandeling per provincie
 • 1989: oprichting VZW West-Vlaamse Centrale voor Hulpverlening inzake Kindermishandeling (Kind in Nood)
 • 1997: nieuw besluit Vlaamse Regering voor de Vertrouwenscentra Kindermishandeling
 • 1999: opstart Regiohuis Kortrijk
 • 2000: opstart Regiohuizen Roeselare en Veurne
 • 2001: opening nieuwe hoofdzetel te Brugge (Blankenbergse Steenweg 112)
 • 2002: besluit aangepast aan het kwaliteitsdecreet
 • 12/03/2012: opstart 1712 (meldpunt geweld, misbruik en kindermishandeling)
 • 01/03/2014: opstart integrale jeugdhulp, maatschappelijk noodzaak en VK als gemandateerde voorziening