Projecten


Kinderen uit de Knel

Kinderen uit de knel is een groepsprogramma voor ouders en hun kinderen in een moeilijke scheiding.  Ouders in scheiding zijn soms verwikkeld in een strijd over de zorg voor de kinderen, wonen, financiën, … Niet alleen de ouders, maar ook de kinderen kunnen daaronder lijden.

Het doel van dit programma is de strijd rond de scheiding doen afnemen en ruimte maken voor overleg en bemiddeling in functie van het organiseren van ouderschap.

Het grote streefdoel is opnieuw een positief ontwikkelingsklimaat te creëren voor de kinderen binnen een echtscheiding.

 

Voor meer informatie zie: https://kinderenuitdeknel.wordpress.com

 

Casuscoördinatie - pilootregio Oostende

Start is voorzien voor midden december 2017.

Later meer informatie.