Info voor studenten

1. Infodagen


Gezien de grote hoeveelheid en diversiteit aan vragen die op onze dienst binnenlopen, hebben wij ervoor gekozen om één namiddag om de twee maanden uit te trekken om de werking van onze dienst voor te stellen en stil te staan bij het thema kindermishandeling.

Er is op dat moment ook ruimte voor het stellen van vragen.

De volgende uiteenzettingen gaan door op: nieuwe data volgen nog.


Dit telkens van 14u tot 16u.

Deze infonamiddagen vinden plaats op de hoofdzetel in Brugge, Blankenbergsesteenweg 112.
Inschrijven kan per e-mail (virginie.devoogdt@vertrouwenscentrumwvl.be) of telefonisch via ons secretariaat op het nummer 050/34 57 57.

 

2. Stages.

Aanvragen voor stages mogen gericht worden aan info@vertrouwenscentrumwvl.be of op telnr. 050/345757