Regionaal Overlegplatform Kindermishandeling
 

Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling organiseert op diverse plaatsen in de provincie lokale overlegplatforms rond de hulpverlening bij kindermishandeling.

 
Deze platforms hebben ondermeer tot doel diensten onderling op elkaar af te stemmen en de deskundigheid van collega-hulpverleners te vergroten door informatie-uitwisseling en overleg rond situaties van kindermishandeling, steeds met respect voor het medisch beroepsgeheim.
 
Hulpverleners kunnen er deelnemen aan de maandelijkse intervisiemomenten. Casussen worden op een anonieme wijze besproken, waarbij feedback gegeven wordt op de gehanteerde werkwijze. Oplossingen en alternatieven worden voorgesteld.
 
Op regelmatige wijze worden door het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling ook vormingsmomenten voorzien.