Wat is kindermishandeling?

Kindermishandeling is elke vorm van geweld van volwassenen naar kinderen en jongeren.

Kindermishandeling kan verschillende dingen betekenen:

  • Het kan bijvoorbeeld betekenen dat grote mensen je bv. pijn doen, slaan, duwen, schoppen, pesten, uitlachen of vernederen. Soms schreeuwen mensen tegen je of luisteren ze niet naar wat je denkt of voelt. Soms kunnen grote mensen je ook te streng straffen.
  • Kindermishandeling kan ook betekenen dat grote mensen je niet goed verzorgen door je bv. te weinig eten of kledij te geven.
  • Kindermishandeling kan ook betekenen dat mensen je aanraken op plaatsen waar je dit niet leuk vindt of je vragen hen aan te raken of dingen te doen die niet bij je leeftijd passen.
  •  

Soms zeggen volwassen dat het een geheim is en dat je er met niemand over mag spreken. Je vindt het misschien zelf ook moeilijk om hierover te spreken. Toch is het heel belangrijk om je verhaal te vertellen zodat de mishandeling kan stoppen! Er is vast iemand in je buurt die naar je wilt luisteren en die je probeert te helpen. Denk maar aan je ouders, je leerkracht, je familie, je vrienden, het CLB...