Jouw rechten in de jeugdhulp:

Je hebt recht op hulp:

Jongeren die hulp nodig hebben moeten die hulp ook krijgen.

Je hebt recht op duidelijke informatie:

Je hulpverlener moet alles op een duidelijke en begrijpelijke manier vertellen. Je moet uitleg krijgen over welke stappen er zullen gezet worden.

Jij en je gezin hebben recht op een respectvolle behandeling:

Je gezin is voor jou belangrijk. Wanneer er problemen zijn in je gezin hebben je ouders ook recht op hulp om je zo goed mogelijk te kunnen opvoeden.

Je hebt recht op inspraak:

Je hebt recht op een eigen mening en mag die mening ook altijd geven.

Je hebt recht om te weten wat we noteren in je dossier van wat je ons verteld hebt:

Er wordt een dossier opgemaakt op jouw naam, hierin wordt alles wat belangrijks is over jou, je gezin en jullie situatie genoteerd.