Vormen van kindermishandeling

Lichamelijke mishandeling

Bij lichamelijke mishandeling verwijzen we naar volwassenen die fysiek geweld plegen op kinderen of jongeren: schoppen, slaan, knijpen, bijten, schudden, het toebrengen van brand- of snijwonden, breuken, inwendige letsels, ... Fysiek geweld is verschillend van een ongeval.

Emotionele mishandeling

Kinderen of jongeren worden emotioneel mishandeld wanneer ze te maken krijgen met een vijandige houding, afwijzing en vernedering, bedreigingen, scheldpartijen, opsluiting, ...

Wanneer kinderen en jongeren niet kunnen voldoen aan te hoge verwachtingen van iemand anders (en daarom gestraft worden), geldt dat ook als emotionele mishandeling. Een gebrek aan positieve commentaar en aanmoedigingen is eveneens nefast.

Seksueel misbruik

Er is sprake van seksueel misbruik wanneer kinderen betrokken worden bij activiteiten die niet aan hun leeftijd zijn aangepast, maar eerder kaderen in een behoeftebevrediging van een volwassene en/of jongere.

Onder seksueel misbruik verstaan wij: betasten, gemeenschap hebben, geslachtsdelen tonen, pornovideo's bekijken, toekijken, 'spelletjes' spelen, seksuele uitbuiting van kinderen, vulgair taalgebruik, ...

Seksuele mishandeling speelt zich vooral af in een sfeer van emotionele chantage, waarbij de andere zijn of haar macht misbruikt. Het slachtoffer lijdt emotioneel en lichamelijk. Seksueel misbruik gaat immers vaak samen met andere vormen van geweld.

Verwaarlozing

Lichamelijke verwaarlozing

Kinderen of jongeren die te weinig lichamelijke verzorging krijgen, worden lichamelijk verwaarloosd. Er wordt geen, onvoldoende of verkeerde aandacht besteed aan kledij, voeding, nachtrust en medische zorg.

Emotionele verwaarlozing

Emotionele verwaarlozing komt tot uiting door een gebrek aan geborgenheid, warmte en veiligheid. Kinderen of jongeren krijgen geen plaats in het gezin en staan emotioneel in de kou. Ze krijgen te weinig kansen om te leren en zich te ontwikkelen. Ze worden afgewezen en zelfs verlaten. Er is te weinig communicatie, te weinig toenadering.