Gevolgen van kindermishandeling:

Kindermishandeling kan ernstige gevolgen hebben op de ontwikkeling van het kind. 
Een kind is voor zijn ontwikkeling zowel geestelijk als lichamelijk afhankelijk van de zorg van zijn ouders en/of andere volwassenen. Deze afhankelijkheid is des te groter naarmate het kind jonger is.
Hoe ouder het kind wordt hoe meer de omgeving ook een invloed heeft.

Hoe beter de lichamelijke en emotionele zorg van de ouder voor het kind, des te groter de kans tot een evenwichtige ontwikkeling. Het kind ontwikkelt daardoor een basisvertrouwen in zichzelf alsook in de ander. Kindermishandeling kan dit basisvertrouwen aantasten. De buitenwereld wordt daardoor als vijandig ervaren en dit verstoort de sociale omgang met anderen.

Niet elk kind lijdt evenveel onder de gevolgen van kindermishandeling.

De ernst van de gevolgen zijn onder meer afhankelijk van:

 • de leeftijd waarop de mishandeling aanvat
 • de ernst van de feiten
 • de betekenis die deze feiten voor het kind gekregen hebben
 • de duur van de mishandeling
 • de plicht op geheimhouding
 • de impact op de hechting van het kind
 • de graad van verwantschap en de emotionele band met de pleger

Beschermend  kan zijn dat het kind steun ervaart:

 • vanuit de onmiddellijke omgeving: een broer, een vriend(in), een ouder, een grootouder, een leerkracht,...
 • de hulp van een hulpverlener die het opneemt voor het lot van het kind

De gevolgen kunnen zich uiten op diverse terreinen:

 •  lichamelijke letsels
 •  emotionele gevolgen

1. Lichamelijke letsels

Lichamelijk kindermishandeling kan letsels veroorzaken zoals blauwe plekken, brandwonden, botbreuken, inwendige verwondingen in de buik,...

Seksueel misbruik  kan leiden tot letsels aan de geslachtorganen of aan de anus en houdt een risico in op seksueel overdraagbare ziektes of zwangerschap.

Ook andere vormen van kindermishandeling zoals lichamelijke verwaarlozing, emotionele mishandeling en verwaarlozing kunnen ernstige gevolgen hebben op lichamelijk vlak.

 

2. Emotionele gevolgen

Elke vorm van kindermishandeling laat sporen na in de psychische belevingswereld van het kind. De emotionele gevolgen zijn zeer divers maar kenmerken zich vooral door een negatief zelfbeeld, een gering gevoel van eigenwaarde en een verstoord vertrouwen in de ander. De schade aan de emotionele ontwikkeling tijdens de jonge kinderjaren kan op adolescente en volwassen leeftijd uitmonden in (ernstige) gedragsproblemen zoals verslaving, delinquent gedrag…