Wat is het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling?


Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling is een meldpunt voor wie vermoedens heeft van mishandeling. Deze ongerustheden kunnen gaan over geweld, verwaarlozing of misbruik.

Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling heeft de opdracht om de gemelde situaties in onderzoek te nemen en op basis van het onderzoek een inschatting te maken van de eventuele probleemsituatie. Het belang van de minderjarige staat hierbij voorop.

Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling wil problemen bespreekbaar maken binnen de hulpverlening, ouders of zorgfiguren hun verantwoordelijkheid laten opnemen en gepaste hulp zoeken. Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling heeft daarbij niet de bedoeling om ouders of zorgfiguren te veroordelen of beschuldigen.

De hulpverlening van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling is vertrouwelijk, alle medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Er wordt zoveel als mogelijk binnen een vrijwillig kader gewerkt.

Sinds 01/03/2014 kreeg het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling een bijkomende opdracht als gemandateerde voorziening binnen het decreet Integrale Jeugdhulp. Deze opdracht houdt in dat professionele hulpverleners het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling kunnen vragen om in te schatten of er sprake is van 'maatschappelijke noodzaak' of de noodzaak om vanuit de maatschappij in te grijpen.

Ook belangrijk om te weten is dat het team van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling multidisciplinair is samengesteld. Dit betekent dat er verschillende disciplines (een vertrouwensarts, orthopedagogen, psychologen, maatschappelijk assistenten en een criminologe) te werk gesteld zijn en dat zij op regelmatige tijdstippen teambespreking hebben.

De hierboven staande informatie is vrij algemeen. Indien u met een specifieke vraag zit kan u hiermee terecht bij het Meldpunt 'geweld, misbruik en kindermishandeling ' op het nummer 1712.